Tjenesteleverandører

Nedenfor vil dere finne en oversikt over tjenesteleverandører som kan være nyttige for oss som har hytte på Heia. Logoen til firmaet er også lenke til deres hjemmeside.
Siden er under etablering; flere leverandører vil bli lagt til når avtaler er inngått.
Leverandørene som er listet under gir bidrag til foreningens arbeid med å vedlikeholde løyper og turstier.

Rørleggere

Comfort Notodden Oskar Johansen AS    Serviceoppdrag rørlegger
Telegaten 14, 3674 Notodden                      Oppussing av bad og vaskerom
Tlf:  35 01 02 77  Vakt.tlf: 932 37 001         Varme og inneklima
post@oskarjohansen.no                               Akutt rørlegger
                                                                           Minirenseanlegg

Notodden Rørleggerforretning AS             Alle tjenester innenfor  
Tuvenbøygen 5, 3676 Notodden                  Rørleggerfaget  
Tlf: 35 02 53 00                Serviceleder: Arild Øverland: 95 98 43  93
notror@notror.no             Prosjektleder: Roar Nilsen: 95 98 43 86

Elektrikere

Bravida Notodden                                            Elektrikertjenester
Sauheradveien 93, 3683 Notodden               Installerer og vedlikeholder anlegg  
Tlf: 35 02 71 20                                                 for energi, varme, kjøling, vann,           
Ole Jonny Evensen tlf:  991 085 04               ventilasjon og sikkerhet notodden@bravida.no

Elektriker'n Sauherad As                                 Elektrikertjenester
Bryggeveien 23. 3683 Notodden                     
Tlf: 47 27 61 76
Svend Stokker 

Slamtømming

Teknisk VA AS                                                     Trykkprøving 
Håbergveien 44, 3677 Notodden                       Rørinspeksjon 
Tlf: 940 98 000                                                      Høytrykkspyling
post@tekniskva.no                                               Slamsuging
                                                                                 Tømming av tette tanker

Byggevarer

Byggmakker Notodden
Merdevegen 14 A, 3676 Notodden
www.byggmakker.no | Facebook |  


Anlegg

Telemark Anlegg og VA Service AS              Graving
Rekåvegen 15, 3677 Notodden                       Rørsveising av PE rør
Tlf: 913 67 364 / 988 27 297                           ADK-1 Rørlegging
post@telemarkanleggogvaservice.no 

Skomaker

Arthur Anders                                                     Skotøy
Storgt. 75, 3674 Notodden                               Reparasjonsverksted
Tlf: 35 01 12 03

Salg av ved

Vidar Skare                                                        Ved leveres på feltet 
Tlf: 952 39 780                                                   i favn eller sekk
viskaret@online.no