Oppslagstavlen

Oppslagstavlen er en mulighet til å formidle informasjon til og fra medlemmene i Hytteforeningen. Den er ment for informasjon som blir liggende i kort tid. For mer permanent informasjon benyttes siden "Greit å vite".

Bombrikker - nå tilgjengelig
For enkel åpning av bommen kan vi igjen tilby fjernkontroller. De koster kr. 850,- . Ønsker du å kjøpe send en e-post til: jokani@online.no
Jon O-16 


Dugnaden lørdag 8. juni

Jeg synes at vi fikk utført ganske mye både i forhold til båter og løyper. Stor takk til de som deltok!

 • Det ble ryddet i båter ved Høymyrvann. Båter vi ikke skal ha er nå lagt ved velteplassen ved skogsbilveien. Styret vil ta initiativ til å få disse fjernet, enten de blir donert til organisasjoner (f.eks. speidere), solgt eller vraket. Når det er avklart, kan jeg delta med å kjøre de vekk. Eiere av båtene kan selvfølgelig hente sin egen båt.
 • Det ligger fortsatt en grønn Pioner 12 som er i meget god stand og som ikke er donert til foreningen. Vi lot den ligge. Dersom eieren av denne ikke tar seg av den innen utgangen av juli foreslår jeg at foreningen overtar denne.
 • De røde båtene ble vasket og er klare for maling. Avventer en periode med opphold. Maling og pensler oppbevares av Kai Langseth (E-08 Høymyrvassvegen 199). Fint om noen kunne ta initiativ til å få utført maling av båtene.
 • Foreningen fikk overta terrassebord fra Kenneth Kvalheim Nygård (J-28). Vi fikk hentet 2 lass med plank. Disse ble benyttet til å lage lemmer ved båtplassen. Kai Langseth har sørget for at de resterende materialene har blitt bragt ned til parkeringen ved båtplassen (takk Kai). Terrassebordene er godt egnet til å lage lemmer som kan forbedre turstiene. For eksempel det nord-østre hjørnet av Høymyrvannstien. Det er sikkert også behov for noen lemmer ved Primtjønn. Vil oppfordre hytteeiere til å ta initiativ til å lage klopper der de ser at det er behov. Fredag 14. juni vil jeg sette ned en bøtte med skruer ved plankene som kan benyttes.
 • Det var dessverre ikke noen til stede som hadde kjennskap til båtene ved Primtjønn og det ble derfor ikke utført noe arbeid her på dugnaden. Håper at noen tar tak i dette.

Dugnaden ble utført i oppholdsvær og avsluttet med pølser, drikke og hyggelige samtaler med andre hyttefolk. Takk til de som organiserte!

Jon O-16


Referater årsmøte 2024

Årsmøte 2024 Lørdag 9. mars kl 11


Påskeskirenn 2024

Vi inviterer til påskeskirenn lørdag 30. mars på J-kollen fra kl. 12-15.

Det blir en rundløype for de aller minste barna, som får premie etter målgang. 

For de litt eldre barna, voksne og seniorer blir det tidtaking på runden.

Påmelding til skirennet skjer på facebookgruppen til «Hytte på Heia» eller send e-post til rambukk@online.no. Vi trenger å vite navn, hyttenr (f.eks M3) og om det er barn som vil gå uten tidtaking.

Det tennes opp griller, ta med mat og drikke etter ønske

Vi serverer varm saft.

Alle er velkommen, om du vil stå på ski, bare grille en pølse eller ta en kaffe.

Utdeling av premier! 😊

Hilsen arrangementskomitèenKjære hyttefolk!

Som dere kanskje har sett, er det satt ut en liten container for innsamling for mat og plast i tillegg til de andre containerne, og dere er godt i gang med sortering som er veldig bra. Poser til matavfall ligger på siden av den lille containeren.
Vi har fått melding fra IRMAT om at det er mye restavfall poser i beholder for plast. Der skal det kun være plastemballasje. Restavfall skal i container for restavfall.

Lykke til med sorteringen😊
Mvh Styret Kjære alle sammen,
Vi i styret ønsker dere alle en koselig jul og alt godt for det nye året.

Nyt noen fridager og kanskje noen fine turer på Heia !

Eva, Tom, Dag, Jan Helge, Thomas, Anne, og Sue Anita

20/12/2023

Vinter på Heia

Torsdag 2. november 2023 
Regn med vanskelige kjøreforhold - vinterutrustet bil - kjettinger, spade, varme klær!
Husk å melde inn ankomst og retur i brøyte appen
Thomas Tinne la ut følgende på FB Hytte på Heia:

Støvplager på Heia! For høy hastighet!

Onsdag 14. juni 2023

Det er for tiden meget tørt på Heia og det er mye støv fra veien. Dette skyldes at hastigheten på kjøretøy er langt over 20 km/t som er avtalt som maks hastighet. Spesielt er det merket at tyngre kjøretøy og håndverkere holder alt for høy hastighet. Det er ansvaret til den enkelte hytteeier å informere firma/personer som de engasjerer at hastigheten på hyttefeltet er satt til maks 20 km/t.  

Vi håper at dette kan bli respektert, slik at vi unngår at veistøv kommer inn på hytter, samt at det er mulig for andre å gå/sykle tur langs veiene.

Jon Kavli Nilsen etter oppfordring fra styret.


Tømming av septiktanker og rensing av gråvannsanlegg - Pristilbud

Styret har innhentet priser for tømming av septiktanker se vedlagte filer for informasjon om priser. Leverandører er: Teknisk VA og Sunde Renovasjon. Fredag 17. mars 2023 kl 12:35 BRØYTE PROBLEM

Klokken 16:20 snakket med "Jon brøyter". Det er brøytet for alle som har meldt ankomst i brøyteapp!

Har fått melding fra Tinne om at det er problemer med snøfreseren til traktoren. Regner med å gjenoppta brøyting i løpet av ettermiddag. 

13:05 Brøyting vil være i gang om ca. 1 time.

Det er det siste døgnet kommet mer enn 40 cm snø og det snør fortsatt

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BREISET & OMEGN LØYPELAG.

Det vil bli avholdt årsmøte 25.02.2023 på Breisethytta kl.16.00 varighet ca. en time.


  

Lørdag 7. januar 2023 

Ventet vanskelige kjøreforhold søndag 8. januar

Det er ventet væromslaget i ettermiddag og utover natten/morgendagen. Det kan se ut til å bli mye regn oppå den sålen som vi nå har på veiene. Dette vil komme til å gi veldig utfordrende kjøreforhold særlig i morgen. Hvis det regner nok kan vi slite med å få strøgrusen til å bli liggende i bakken fra bommen og ned, og kan potensielt bli veldig risikabelt å kjøre ned uten kjetting. På sideveier vil sålen raskt gi seg og bli veldig bløt å kjøre i. Folk må forvente å kanskje måtte vente ganske mange timer i morgen for å komme seg ut.
Meldingene ser litt usikre ut, og dette er «worst case» Mvh Thomas

22. desember 2022

Kjære alle sammen,

Vi i styret ønsker dere alle en koselig jul og alt godt for det nye året.

Nyt noen fridager og kanskje noen fine turer på Heia !

Eva, Tom, Dag, Tonje, Thomas, Jan Helge og Kristine

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I BREISET & OMEGN LØYPELAG - «BOL».
Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte 03.09.2022 på Hjuksebø skole kl.15.00 Varighet ca. en time. 

Prissone for fakturering av strøm på Heia

Med bakgrunn i at flere har fått oppgitt ulik prissone fra sine strømleverandører, har vi sjekket litt.

 • Strømleverandørene har ingen ting med prissonene å gjøre
 • Prissonene er definert av Statnett og følger som regel grensene til et nettselskap
 • Heia hyttefelt ligger i prisområde NO1 - dette er bekreftet av bl.a. Notodden Energi
 • Dersom noen har fått oppgitt en annen prissone, kan det hende at hytta ligger utenfor stiplet linje, eller at strømselskapet benytter feil prissone (NO2)
 • Det beste er at den enkelte tar kontakt med sin strømleverandør for å få avklart grunnen til hvorfor de eventuelt er lagt i prissone NO2

Med ønske om en fortsatt fin sommer !

Mvh Eva Ellefsen 
Leder Heia Hytteforening og Veilag

Status felles båter i Høymyrvann og Primtjønn 11. juli 2022

Generelt

Vi har nå klargjort for bruk av båter. Ikke alt er på plass enda, men det er fult brukbart. Noen av båtene kan trenges å vaskes. Fint om hver enkelt tar initiativ til en vask, samme gjelder små reparasjoner. Trenger dere noe så ta kontakt med Jon O-16 jokani@online.no.

Ansvar

Du/dere benytter båten på eget ansvar.

Heia Hytteforening og veilag kan ikke ta noe ansvar for uhell eller skader som skjer ved bruk av båten.

Det anbefales at rednings- / flytevest benyttes.

Høymyrvann

Det er lagt ut 9 båter av ulik størrelse. De ligger alle på en rekke langs vannet.

Det er satt opp et stativ for årer og vi vil sette en plastkasse for åregafler. Det er i dag ikke nok årer eller åregafler til alle båtene, Flere vil bli anskaffet.


Generelt

Vi har nå klargjort for bruk av båter. Ikke alt er på plass enda, men det er fullt brukbart. Noen av båtene kan trenges å vaskes. Fint om hver enkelt tar initiativ til en vask, samme gjelder små reparasjoner. Trenger dere noe så ta kontakt med Jon O-16 jokani@online.no.

Ansvar

Du/dere benytter båten på eget ansvar.

Heia Hytteforening og veilag kan ikke ta noe ansvar for uhell eller skader som skjer ved bruk av båten.

Det anbefales at rednings- / flytevest benyttes.

Høymyrvann

Det er lagt ut 9 båter av ulik størrelse. De ligger alle på en rekke langs vannet.

Primtjønn

Ved Primtjønn er det lagt båter på 4 plasser. Markert med rødt punkt på kartskisse under. Det hadde vært fint om brukere av båter i Primtjønn kom med tilbakemelding med hensyn til plassering.

Primtjønn nord 2 båter

Primtjønn vest badeplass 2 båter og 2 kanoer
nord for badeplass 2 båter


Felles båter i Høymyrvann og Primtjønn

Det vil i juli bli igangsatt arbeider med å legge til rette for felles båter i vannene. Det er blitt donert 16 båter til hytteforeningen som vil bli fordelt mellom vannene.  Kartskisser under viser hvor felles båter vil bli lagt. 

Båter som i dag ligger i disse områdene og som ikke er donert til foreningen vil bli flyttet. 

Når ordningen nå kommer i drift vil vi oppfordre alle som ikke har donert båter om å flytte båten vekk fra vannene. 

Det vil bli publisert mer informasjon om bruk av båtene når de er klare for almen bruk.

Plassering båter Høymyrvann
Plassering båter Høymyrvann
Plassering båter Primtjønn
Plassering båter Primtjønn

Referater fra årsmøte 2022 


Onsdag 2. mars - Oppslag i Telen 1. mars om eiendomsskatt på hytter 
Eva fikk nærmest sjokk da regninga på eiendomsskatten dumpet ned i postkassa 

Onsdag 2. mars 2022 - Sakspapirer årsmøtet 12. mars


Tirsdag 8. februar 2022
Årsmøtet for Heia Hytteforening og Veilag vil bli avholdt lørdag 12. mars kl. 11.00 i Røde Kors huset på Kongsberg. Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut senest 14 dager på forhånd.


Torsdag 03. februar 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BREISET & OMEGN LØYPELAG.

Det vil bli avholdt årsmøte 26.02.2022 på Breisethytta kl.16.00 varighet ca. en time. Det vil bli sendt innkalling på e-post / Breiset Venner / info side for Heia Hyttefelt.
NB! Forslag til saker på Årsmøte må være styret i hende senest 11.02.2022 pr. e-post til jsslaaen@gmail.com            


Torsdag 27. januar 2022 - Hogst pågår
Tinne har informert om at han vil utnytte det kalde været for å utføre tynningshogst. Denne gang nede ved Høymyrvann og opp mot J-Kollen. Deretter på nordsida av J-Kollen. Når det er ferdig står C-feltet for tur. Hogstmaskin er på plass og arbeidet starter antagelig i morgen fredag.

Snø og kulde bidrar til at skogsmaskinene gjør mindre skade på terrenget. Det vil bli foretatt opprydding etter hogsten. Det vil bli forsøkt å unngå at skiløypene blir skadet.

Ønsker hytteeiere å få hjelp til å fjerne trær på egen eiendom kan dere ta kontakt med Thomas Tinne på tlf: 976 02 590 eller direkte med maskinfører som avklarer videre. Thomas bekoster fjerning av trær og beholder trevirke slik som sist.

Husk å holde avstand mens arbeidet pågår !Kjære alle sammen,
Vi i styret ønsker dere alle en koselig jul og alt godt for det nye året.
Nyt noen fridager og kanskje noen fine turer på Heia ! 


Eva, Tom, Dag, Tonje, Thomas, Jan Helge og Kristine


Kunngjøring av vedtatt plan - Detaljregulering for E134 Kongsberg grense  - Elgsjø

Vi har mottatt brevet under fra Notodden kommune.


Årsmøte for Breiset & Omegn Løypelag lørdag 16.10.2021

Til medlemmene i BOL

Styret i Breiset & Omegn Løypelag kaller nå inn til et fysisk årsmøte.
Sted blir garasjen på Breiset klokken 1500

Vi benytter samtidig muligheten til å ønske dere alle en riktig god høst.

Med vennlig hilsen
Breiset & Omegn Løypelag
John Steinar Slaaen
Mob: 48187728
e-post: jsslaaen@gmail.com

Alle medlemmer i Heia Hytteforening og Veilag er medlemmer i BOL og har anledning til å møte på årsmøtet.


E134 Kongsberg grense Elgsjø og alternativ trasé til Heia hyttefelt - oppsummering fra møtet med Statens Vegvesen

Dag Lindsholm og Eva Ellefsen hadde torsdag 23. september, et Teams møte med Ragnar Grøsfjeld i Statens Vegvesen. Grøsfjeld er planleggingsleder og rapporterer til prosjektleder Trude Holter. Hun var forhindret fra å delta i møtet.

Vårt forslag til løsning
«Vi foreslår i stedet at det fra gammel E134 legges til rette for en avkjøring i en tunell under eller bro over ny E134 i samme område hvor vi dag kjører opp til hyttefeltet. Slik vi ser det, vil dette være vesentlig mindre inngripende i naturen, i tillegg til at vi mener dette burde bli en rimeligere løsning.»

Statens Vegvesen sitt tilsvar
Vårt forslag har blitt vurdert også tidligere i planprosessen, og har blitt forkastet.

Bakgrunnen for dette er bl.a. at ny E134 ligger en del høyere i terrenget enn gammel E134. Det blir krevende å legge ny E134 enda høyere for å få plass til en tunnel under. Dette vil resultere i dårligere sikt og dårligere trafikksikkerhet. Statens Vegvesen mener videre at tunnel under ny E134 vil bli dyrere enn forslaget om adkomstveg parallelt med ny E134. Bro over er uaktuelt.

Statens Vegvesen sin innstilling til Notodden kommune
Statens Vegvesen går for forslaget fra grunneier Haave (markert med gult under). Det vil si ny adkomstvei sprengt inn parallelt med ny E134. Det opprinnelige forslaget fra Statens Vegvesen er markert med 2 røde kryss.

Gammel E134 vil holdes åpen fra begge sider. Av- og påkjøring til hyttefeltet (fra gammel E134) vil bli under ny E134 omtrent der den store rasteplassen ligger i dag.

Det vil ikke bli av-/påkjøring til ny E134 mellom Saggrenda og «Tinnemyr-området». Det blir en midlertidig avkjørsel rett etter Elgsjø kafe, der motorsportanlegget er planlagt.

Dette er frem til man blir enige om hvilken trasé man går for forbi Notodden/Tinnemyra.

Hytter som ligger i traséen til ny E134 vil bli innløst.

Det er lagt inn 2 krysningspunkt for dyr langs ny E134.

Statens Vegvesen oversender saken til Notodden kommune fredag 24. september og kommunestyremøtet er berammet til 28. oktober.

Vår garasje
Garasjen ligger i traséen til ny E134. Statens Vegvesen vil sørge for bygging/flytting og ny plassering (blir satt av areal) av garasjen.

Eier av ny adkomstvei
Statens Vegvesen kjøper grunnen og ny adkomstvei vil bli skilt ut som felles privat vei. Hvordan dette skal reguleres må avklares, men Statens Vegvesen er ansvarlig for den prosessen.

Litt forskjellig

 • Merkostnader ifb med brøyting - Statens Vegvesen må komme tilbake til det
 • Bompenger - ligger foreløpig ikke i planprosessen - Statens Vegvesen må komme tilbake til det
 • Bussforbindelse - har foreløpig ikke hørt noe fra Expressbuss, men antageligvis vil bussene kjøre på ny E134
 • Byggestart - dersom saken går gjennom i Notodden kommune og det blir budsjettert penger i Statsbudsjettet blir det snarlig byggestart.
  Forventet byggeperiode er 3 år.

Eva Ellefsen

Styreleder Heia Hytteforening og VeilagInformasjon til medlemmer sendt pr. e-post 27. mai 2021

I disse koronatider hvor det ikke har vært anledning til å samles verken til Årsmøte eller dugnader, ønsker Styret å komme med litt informasjon om hva som skjer på Heia.

Hva skjer med veiene

Høymyrvassvegen - er ferdig og godkjent av kommunen. Det har blitt etterfylt grus for å utbedre skader/uregelmessigheter etter vinteren.

Hogst langs Høymyrvassvegen som ligger i hauger langs veien, vil bli hentet og fraktet bort. Det som ligger på myrer osv. blir liggende og naturen vil ta seg av dette.

Sideveier og tun - Basert på rapporten fra konsulent Bakke som ble utarbeidet i fjor, vil det foretas utbedringer etter prioriteringer angitt i rapporten. To representanter fra styret vil koordinere arbeidet sammen med Thomas Tinne. Det planlegges oppstart av utbedringer i annen halvdel av juni.

Det vil komme mer informasjon om hvilke områder som er prioritert høyest å få gjort noe med.

Primtjønnvegen - Thomas Tinne kan informere om at arbeidet med Primtjønnvegen er planlagt å starte i uke 21.

Tynning av hogst i området vil bli foretatt til vinteren. Informasjon til hytteeierne vil bli lik den som ble gitt ifb med oppgradering av Høymyrvassvegen.

Det vil bli foretatt tynningshogst rundt Primtjønn til vinteren.

Bommen

Det har dessverre vært problemer med bommen siden begynnelsen av mai. Problemet ble identifisert, ny mottaker ble bestilt og skaden ble utbedret ila pinsehelgen.

Årsmøte

Med begrunnelse i fortsatt svært strenge koronarestriksjoner, utsettes Årsmøtet til høsten. Styret kommer tilbake i god tid med ny dato.

Dersom koronarestriksjonene blir langvarig, må styret vurdere en digital løsning for gjennomføring av Årsmøtet.

Antall telefonnummer til bommen

Vi har fått utvidet antall telefonnummer som kan åpne bommen slik at det nå skal være mulig for «storfamilier» å legge til barn og barnebarn for gyldige nummer. De av dere som har vært kontaktet for å redusere antall gyldige nummer kan sende melding om hvilke telefonnummer som skal reaktiveres. Send e-post til jokani@online.no for å legge til nummer.

Dugnad

Selv om styret ikke har organisert noen dugnad er det likevel behov for at det gjøres grøfterydding og felling av trær som til vinteren kan være til hinder for brøyting.

Vi vil oppfordre medlemmene til selv å ta initiativ for å utføre disse oppgavene på sideveier, parkeringsplasser og tun.

Ny E134

E134 trase Saggrenda-Elgsjø er vedtatt. Adkomsten til hyttefeltet vil bli ved å kjøre av ved Saggrenda og følge gammel E134 forbi dagens avkjøring opp til stor parkeringsplass. Avkjøring derfra opp til hyttefeltet vil møte Høymyrvassvegen i første venstresving (ved strøsandkassen).

Det foretas derfor ikke vedlikehold på garasjen med bakgrunn i dette. Garasjen må bygges opp på nytt. Styret forutsetter at Statens Vegvesen tar denne kostnaden, da det er de som vedtar hvor ny E134 og avkjøring til hyttefeltet skal ligge.

Styret ønsker alle en riktig god sommer 😊

Jon Kavli Nilsen

Leder Heia Hytteforening og Veilag

Onsdag 12. mai. Det er fortsatt problemer med bommen. Trolig må vi gjøre noe med fundamentet for søylen på den siden hvor bua er.  Vi ser på dette i løpet av helgen. Jon O-16

Torsdag 6. mai 12:50 Vinterdekk anbefales. Det er ellers mulig å kjøre i andres hjulspor i hovedvegen Høymyrvassvegen. Andre veier kan være glatte. Regner med at det er greit i morgen fredag. 

Jon -O16

Onsdag 5. mai. Ikke dra på Heia med sommerdekk!

Mandag 3. mai. Åpen bom. Tirsdag 4. mai. Feilen er funnet av Åge C-0, takk! Nå har vi lært noe mer vi må passe på.

Mandag 3. mai 2021. Badebrygge med trapp er på plass i Høymyrvann. Stor takk til Gisle og Anders for flott innsats i helgen.

Vi gleder oss til å ta i bruk badebryggen!

Tirsdag 13. april 2021 - Informasjon om ny E134
Vi har mottatt en del informasjon om ny E134. Nedenfor er lenker til denne informasjonen.

Årsmøtet 2021 - UTSATT

Onsdag 17. mars 2021
Styret har vedtatt å utsette årsmøte 2021. Dette skyldes at det for tiden ikke er tillatt å arrangere denne typen samlinger. Styret vil vurdere om møtet kan arrangangeres senere eller om vi kan finne frem til andre måter å gjennomføre nødvendige avstemninger. Det vil bli sent e-post til medlemmene om denne utsettelsen
Teksten under utgår:
Styret har fastsatt at årsmøtet 2021 skal forsøkes gjennomført mandag 22. mars 2021 i Sande kommunehus. Hvordan vi gjennomfører årsmøtet er avhengig av hvilke regler som vil være gjeldende. Styret vurderer :

- at kun én representant for hver hytte/tomt møter
- forhåndspåmelding 
- streaming av møtet
- om det er mulig å avvike vedtekter med hensyn til antall fullmakter et medlem kan ha

Formell innkalling vil bli sendt på e-post
Forslag til saker for behandling av årsmøte må være styret i hende innen 15. januar.  (ref. vedtekter)
 

Innkalling til årsmøte i Breiset og Omegn Løypelag

Hei

Vedlagt ligger varsel / innkalling til årsmøte i Breiset & Omegne Løypelag som i år kun vil foregå på e-mail.

Alle årsmøte papirer vil bli send ut på e-mail 25.03.2021 og frist for tilbakemelding på saker som skal stemmes over er satt til 10.04.2021

Er det noen som lurer på noe eller saker de ønsker tatt opp på møte, så er det bare og ta kontakt på e-mail eller telefon.

Mvh

Steinar Slaaen

48187728

jsslaaen@gmail.com

Lagt inn av Jon Kavli Nilsen - 17. mars 2021
Torsdag 11. mars - Mye snø på Heia

Som sikkert alle har sett på YR har det kommet mye snø og mer kommer det. Brøyting pågår frem til i kveld og det startes på nytt i morgen tidlig. Det er ikke mulig å rekke over alle stikkveier og tun på en gang så du må regne med enten å vente eller gjøre det beste ut av situasjonen. 

Nå får vi håpe at det er kommet nok snø til at vi har det liggende til over Påske!

Kan også nevne at styret diskuterer om vi må utsette årsmøtet da Holmestrand kommune har innført strenge restriksjoner. Regner med å sende ut informasjon onsdag neste uke.

Jon O-16/18

Fredag 9. januar 2021 - Hogst pågår nedenfor O-feltet mot Høymyrvann
Tinne har informert om at han vil utnytte det kalde været for å utføre tynningsthogst, i første omgang mellom Høymyrvann og Høymyrvassvegen fra O-feltet opp mot N-grenda. Snø og kulde bidrar til at skogsmaskinene gjør mindre skade på terrenget. Det vil bli foretatt opprydding etter hogsten. Det vil bli forsøkt å unngå at skiløypene blir skadet.

Ønsker hytteeiere å få hjelp til å fjerne trær på egen eiendom kan dere ta kontakt med Thomas Tinne på tlf: 976 02 590

Jon O-16/18

Fredag 1. januar 2021 Godt Nytt år. Nå er det flott på Heia, gode skiforhold - flotte løyper.

Brøyting er vanskelig når trær henger over veien/tunet/ parkeringsplassen. Det er hytteeierne som må felle de trær som henger over veien, se bilder. 

Jon O 16/18

Søndag 27. desember. Kjørte ned fra Heia ca. klokken 10 i regnvær. Grei vei. Kom tilbake ca. 15.00 det var sludd og tungt snø i veien. Brøyting av feltet pågår. Så én bil hvor de la på kjettinger før bakken -  bra! En annen bil stod i bakken - klarte å komme forbi. Når det er vanskelige forhold og du ikke har 4WD er det fornuftig å legge på kjettinger før bakken.

Det er forøvrig kjørt skiløyper på toppen av feltet - men fortsatt litt lite snø for å sette spor.

Jon O-16/18

Lørdag 26. desember. Det snør ganske mye i dag og det er i følge YR ventet mye nedbør som snø/regn de nærmeste dagene. Det vil bli brøytet kontinuerlig, men det vil ikke være mulig at alle veier og tun vil være brøytet til enhver tid. Vær forberedt på å måtte vente. Bilen må være utrustet for vanskelige kjøreforhold (kjettinger og spade). 

Minner også om at en hver må ta ansvar for å felle trær som henger snøtunge over veien og hindrer brøyting. 

Vi prøver på denne siden å gi informasjon om når det er vanskelige forhold på veiene, men kan ikke alltid love at det blir gjort.
Jon O-16/18

Onsdag 16 desember. Det er igjen frost, så veiene på Heia er flotte vinterveier. 
Jon O-16/18

Tirsdag 15. desember.  Det meldes om svært vanskelige kjøreforhold på Heia. Snøsålen som var i veien er gått i oppløsning og det er vanskelig å ta seg frem. Skraping og brøyting pågår for fult. Minner om at kjettinger er nødvendig å bruke når forholdene blir som nå. Vil også oppfordre alle til å felle trær som lener seg over veien - hytteeierne har ansvaret for dette på sideveiene. Dette hindrer at sideveier blir brøytet!

Vi må felle trær som hindrer brøyting
Vi må felle trær som hindrer brøyting

Torsdag 3. desember - Vinteren er kommet på Heia
Veiene brøytes og det er greit vinterføre. Husk å utruste bilen for sikker vinterkjøring. Kjettinger og snøspade er greit å ha.
Jon O-18 

Torsdag 15. oktober - Veiarbeid er avslutte for denne sesongen
Arbeidet med Høymyrvassvegen er avsluttet. Det vil etter vårløsningen bli gjort en vurdering om det er partier som må forbedres. Dette vil bli utført samtidige med at oppgraderingen av Primtjønnvegen utføres.

Jon O-18

Mandag 28. september - VEIEN ER ÅPEN!
Arbeidet med vegen er nå kommet så langt at det ikke er nødvendig å stenge for kjøring. Det står fortsatt mye arbeid igjen og det vil av og til være nødvendig å vente på anleggsmaskiner for å komme forbi. 
Vil også oppfordre alle til å kjøre med fornuft, det er mange som går tur på veien. 

Jon O-18 

Tirsdag 25. august - arbeidet på veien - skilting
Arbeidet med veien forsetter. Det er avtalt at det skal settes skilt ved E134 når veien er stengt det vil også settes et skilt ved K-feltet som viser om veien er stengt ved utkjøring. Veien fra E-134 opp til Primtjønnvegen er ferdig og åpen uavhengig av skilting. Jon O-18

Onsdag 5. august - veien åpen i uke 32

Fikk i dag opplyst at det ikke vil jobbes på noen deler av veien i denne uken. Arbeidene fortsetter mandag 10. august.

Har også avtalt med Tinne at det vil være skilt nederst i veien (ved E134) når veien er stengt. "Stengeskiltet" vil ikke gjelde for kjøring til Primtjønnvegen.

Jon O-18

Onsdag 29. juli Veien åpen for kjøring til Primtjønnvegen

Hovedvegen frem til Primtjønnvegen er nå åpen. Den vil senere bli stengt når det skal legges topplag.
Jon O-18

Mandag 13. juli - Bommen ved Elgsjø er stengt i fellesferien

Det vil ikke bli arbeidet på veien i fellesferien 6 - 26 juli. Veien er åpen for trafikk. Bommen ved Elgsjø vil i denne perioden også være låst, m.a.o. kjøring via Elgsjø er i denne perioden ikke mulig.

Jon O-18

Torsdag 18. juni - Stenging av Høymyrvassvegen 

Vi har mottatt følgende informasjon om fra Thomas Tinne:

Det kommer nå en periode der vi stenger Høymyrvassvegen helt, fra innkjøringen til hyttefeltet ved E-134 mellom mandag, og torsdag i ukene. Vegen blir åpnet igjen hver torsdag ettermiddag.

Når vegen er stengt blir det åpnet opp for omkjøring rundt vegen inn ved Elgsjø, opp under undergangen under jernbanen ved Øysteinstul, og opp til hyttefeltet der man kommer inn til O-feltet. Vegen blir merket med omkjøringsskilt gjennom skogen.

Arbeidene starter i bakken fra europavegen og inn i feltet nå førstkommende mandag 22.06. Planen er da at entrepenøren gjør seg helt ferdig med vegen ved å arbeide seg innover igjen mot Høymyrvann. Etter hvert når man kommer innover, kan de hytteeierne som da har fått ferdig veg, igjen benytte Høymyrvassvegen til sine hytter. De som har hytte på O- feltet er de som må benytte seg lengst av omkjøringen i ukene.

Vegen rundt ved Elgsjø har jeg nettopp pusset opp nettopp med tanke på at denne skal være i god stand til denne perioden.

Det blir satt opp skilt som forteller om stengning nede ved avkjøringen fra E-134 i ukene.

Mvh Thomas

Styret inviterer til dugnad i pinsen 2020

Først og fremst oppfordrer vi til rydding langs sideveiene og på tun. Grøft- og siktrydding samt fjerning av trær som om vinteren henger over veien. 
Organisering av rydding langs sideveiene kan avtales direkte med hyttenaboene. Har du ikke mulighet i pinsen er det fint om du tar i et tak ved anledning.

Aktivitetsgruppa har flere små og litt større oppgaver som de trenger folk til.

1. Få dreneringsrøret fra garasje og opp til Ljostjønn hvor bred bro må lages 
2. Få fjernet den store treet som ligger over Fiskebekken. Det skal brukes til å gjøre broen bredere
3. Kvistklippe oppover langbakken (særlig nedre del)

Når det gjelder oppgavene fra aktivitetsgruppa, kan dere ta direkte kontakt med Anders Lensby på mail anders.lensby@sebkort.no eller mobil 408 05 228

Vårdugnaden i år blir litt annerledes grunnet koronarestriksjoner.
Vi må ikke være for mange samlet og vi må holde avstand. Dessverre blir det da ikke felles samling med pølser, drikke og sosialt samvær. Vi håper å kunne få til dette ved en dugnad i september.

Opprustingsplan
Styret har mottatt en rapport/opprustningsplan for sideveiene fra rådgiver i SB Konsulent AS Sverre Bakke (den samme som laget rapporten for hovedveiene). Denne vil vi komme tilbake til når vi har gjennomgått rapporten og vi avventer derfor grusing av sideveiene.

God dugnad 😊

Med vennlig hilsen
Styret i Heia Hytteforening og Veilag


1. mai stemning på Heia
1. mai stemning på Heia
Torsdag 30. april
Torsdag 30. april

Mandag 27. april - Arbeider på veien - ventetid må påregnes
Tirsdag 28. april vil det bli startet med sprengningsarbeider langs veien. Dette vil medføre at veien vil være sperret i kortere perioder. Dette vil pågå til torsdag ettermiddag.
Jon O-18

Arbeidet fortsetter også i neste uke 19

Fredag 17. april - Arbeider på veien
Vi har mottatt følgende informasjon fra Thomas Tinne 

Da er vi i gang med den planlagte opprustingen av vegene i hyttefeltet.

Denne uken har vi gjennomført hugging, og rydding langs alle veglinjer i feltet, både manuelt, og med hogstmaskin, og lassbærer. Vi ble ferdige med dette arbeidet i dag.

Selve gravearbeidene skal gjennomføres av Stordalen Entreprenør AS, og de skal etter planen flytte gravemaskin opp til Heia førstkommende mandag. De starter da opp med rensking og grøfting. Dette skal pågå utover våren og sommeren. Arbeidene intensiveres og trappes gradvis opp, og det er planlagt ferdigstillelse av vegen fra E-134 og inn forbi O-feltet tidlig til høsten. Det blir Høymyrvassvegen som blir gjennomført i 2020, og Primtjønnvegen blir gjennomført i 2021. (Rydding, og hugging av begge hovedvegene er fullført denne uken)

For å få et inntrykk av prosjektets omfang kan jeg fortelle at det skal kjøres inn et sted mellom 800, og 1000 lastebillass med stein fra Notodden til hyttefeltet.

Spørsmål, og henvendelser vedrørende prosjektet kan i første omgang stilles til meg, også kobler vi på prosjektleder fra entreprenøren etter hvert.

Jeg håper alle viser litt tålmodighet og fleksibilitet med entreprenøren gjennom hele anleggsperioden, også skal også de tilpasse sin logistikk slik at alle skal få ha det så hyggelig og fint på hytta gjennom denne perioden som mulig.

Vi må regne med noe støy når man er på hytta, og noe beregnet venting når man kommer kjørende med bil.

Dere når meg på telefon 97602590, eller mail: thomaschrtinne@gmail.com.

Oppdateringer vedrørende prosjektet vil komme fortløpende. Ikke nøl med å ta kontakt!

Mvh Thomas Chr Tinne

Tirsdag 7. april - Hogst langs veiene - vis varsomhet!
Det er igangsatt hogst langs veiene på hyttefeltet som en del av opprustingen. Dette vil pågå denne uken og litt i neste uke. Det henstilles til å holde avstand til maskinene, minimum 100 meter til enhver tid til hogst maskinen.  Sikkerhetsavstanden skyldes fare for at sagkjedet på hogstageregatet kan ryke, og har veldig stor hastighet

For Thomas Tinne

Vil også benytte anledningen til å ønske alle en god påske og ser frem til at vi igjen kan dra på hytta.
Jon O-18


Onsdag 25. mars 2020 Restriksjoner om å være på hytta

Styret mottar noen henvendelser relatert til restriksjoner om å oppholde seg på hytta. 

 • Styret vil understreke at det er den enkelte hytteeier som må ta ansvar for å forholde seg til krav fra myndigheten.
 • Styret har oppfattet regelen slik at det er tillatt å ta en nødvendig dagstur til hytta.
 • Vi har vurdert vakthold og er kommet til den konklusjon at det vil være for kostbart å engasjere en til å gjøre en inspeksjon av hyttetunene. 
 • Vi vil i ettertid ta opp renovasjonsavgift med kommunen avhengig av varigheten av forbudet om å oppholde seg på hytta varer. 
 • Vi vil ikke dele kontingenten på 2 terminer da dette vil medføre mye ekstra arbeid. Dersom det for noen kan være vanskelig å betale hele beløpet ved forfall vil vi be om at dere kontakter styret.
 • Vi ser ikke at det er grunn til å redusere kontingenten for 2020. Skulle kostnadene i 2020 bli mindre enn forventet vil dette bli reflektert på kontingenten for 2021. Vi håper virkelig at vi skal kunne være i stand til å gjennomføre tiltak som planlagt. Dessverre må påskerennet utgå.
 • Dere må selv vurdere hva som gjøres med matvarer i kjøl og frys.
 • Vi antar at dere alle får melding fra Notodden energi ved strømbrudd. Skal sende til den som er registret som eier av strømmåleren.
 • Jeg var selv oppom hytta mandag 23. mars og kan rapportere om ok veier, enkelte isete partier.  

For styret
Jon Kavli Nilsen

Lørdag 7. mars Flotte forhold på Heia. 

Løype fra Breiset og rundløype på feltet ble kjørt med tråkkemaskin fredag. Aktivitetsgruppen ved Nico kjørte løype fra E feltet til Høymyrvann og rundt Høymyrvann.

Årsmøte 2020 

Egil Loddengaard
Egil Loddengaard

Etter 40 år takker Egil Loddengaard av som revisor for foreningen. 
Ragnar takket på vegne av alle hytteeiere Egil for denne innsatsen.  

Sakspapirer for årsmøtet 2. mars 2020. Se lenke 


INNKALLING TIL ÅRSMØTE Breiset og Omegn Løypelag,

Årsmøte avholdes 22. februar på Breiset.
Medlemmer av Heia Hytteforening og Veilag har møterett.


Mandag 30. desember klokken 09:00. Meget glatte veier på Heia. Strøing av alle veier vil bli utført, men det vil ta noe tid før alle sideveier er klare. Må du ut å kjøre så er kjettinger nødvendig!
Jon

Lørdag 21. desember. Renovasjonsavgiften
Vi har fått svar fra Notodden kommune på vår henvendelse fra 1. juli. Dessverre har ikke kommunen villet komme oss i møte. Dere finner svaret fra kommunen i lenken under.
Jon

Onsdag 11. desember. Informasjon til medlemmer.

I linken under finner dere et informasjonsskriv som også vil bli sendt pr. e-post.

Dette omhandler status hytterenovasjon, avsluttende dokument fra Jordskifteretten samt litt om årsmøtet. 

Jon

Fredag 22. november. Mildvær på Heia, alle bakker er strødd. Jon O-18


Onsdag 20. november 08:30 Hele feltet er brøytet og det er igjen frost. Kjøreforholdene er nå gode! Men det kan endre seg.  Jon O-18

Tirsdag 19. november. Ekstremt vanskelige kjøreforhold på Heia!

Thomas melder om at det er svært vanskelige forhold. Det sprutregner, dette medfører at snøsålen går i oppløsning. Skal du på Heia anbefales det at du har kjettinger påsatt! Selv om brøyting pågår er det vanskelige forhold.

Jon O-18

Revidert utgave av velkomstbrevet - kan også være av interesse for andre. Bruk lenken til høyre.  

Lørdag 2. november 2019 - Informasjon om opprusting av hovedveiene på Heia

Tinne har inngått kontrakt med Stordalen Entreprenør AS fra Kongsberg. Kommende vinter vil det med skogsmaskiner bli tatt ut tømmer langs veiene. Dersom været tillater det startes gravemaskinarbeid etter nyttår. Hovedtyngden av arbeidet vil først komme igang når telen går i bakken.

Prosjektet kommer til å medføre noen utfordringer med hensyn til trafikkavvikling. Avtalen med entreprenør er tydelig med at i helger og i ferier skal fremkommeligheten prioriteres.

Det vil i løpet av vinteren bli avholdt et informasjonsmøte for medlemmene. Forsøker å legge dette til årsmøtet.

Styret vil samarbeide med Tinne om informere medlemmene om vanskelig fremkommelighet i anleggsperioden. Oppslagstavlen vil bli brukt for å gi denne informasjonen.

Jon (O-18)
Leder av styret 

Onsdag 30. oktober 2019 

Meteorologisk Institutt melder om mulig snøfall søndag og mandag Østafjells over Meheia. Anbefaler vinterklar bil om du skal opp til helga.

 https://twitter.com/Meteorologene?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1189459194036080640&ref_url=https%3A%2F%2Fdirekte.vg.no%2Fnyhetsdognet%2Fnews%2F5db94bbec130170014864f01

Robin, N-12


Fredag 4. oktober 2019

Mye snø på Heia! Vinterutstyrt bil er nødvendig.
Brøyting vil bli utført i løpet av dagen. Informasjon vil bli oppdatert.

14:00 brøyting utført inn på O-feltet.

Jon

4.10.2019 kl 7
4.10.2019 kl 7

26. september 2019 

GENSER FUNNET VED LJOSTJØNN

En grå ullgenser, stor størrelse, med glidelås i halsen funnet søndag 22. sept. på stien fra toppen av Langbakken og bort til Ljostjønn.

Rett eier kan henvende seg til S. Torgersen - hytte E-6 (Høymyrvassvegen 183). Tlf. 90 98 79 71

5. September 2019 Ekstraordinært Årsmøte
Den 2. september ble det ekstraordinære årsmøtet avholdt. Referat fra møte finner dere i lenken under.

12. juli 2019 Hogst på Heia

Under forutsetning av godkjenning av rettsforliket i veikonflikten.

Grunneier Thomas Tinne har planlagt å starte med hogst og utkjøring av tømmer på hyttefeltet når de oppgraderte veiene er klare. Dersom det går etter planen vil veiene ferdigstilles i løpet av 2020 og hogst kan gjennomføres vinteren 2020/2021.

Målet med hogsten er å få bedre utsikt og generelt gjøre området penere. Tinne ønsker å samarbeide med styret og hytteeierne i denne prosessen. Videre tilbyr han og å hugge trær på den enkeltes hytteeiendom mot at han beholder tømmeret. Dere kan selvsagt felle trærne selv på egen eiendom og beholde veden. Det vil være et hogstlag med hogstmaskin og maskin for fjerning av hogstavfall som gjør jobben.

Styret oppfordrer hytteeierne å samarbeide med hyttenaboer om hvilke trær de mener er viktig å få fjernet og hva som er viktig at blir stående. Vi vil komme tilbake til hvordan trær som skal hugges mest praktisk kan merkes.

Styret

Mandag 1. juli om Hytterenovasjon 

 Styret har i dag sendt følgende brev til Notodden kommune.

Klikk på lenke til høyre.

Mandag 17. juni 2019 Ny 134 Saggrenda - Elgsjø
Styret er informert om at planarbeidet for ny E134 er startet og vil fortløpende følge opp i forhold til prosjektgruppen. Vi har fått følgende tilbakemelding.
"Vi har nå ettersendt varselet om oppstart av planarbeid til Heia Hytteforening og Veilag, og i tillegg oppdatert adresselista vår med kontaktinformasjon mtp. senere utsendelser."

Jon

Mandag 17. juni 2019  Hytterenovasjon Notodden Kommune

Vi har mottatt følgende e-post den 14. juni 2019

Hei
Irmat as har fått i oppdrag fra Notodden Kommune å innføre renovasjon for fritidsboliger i Notodden. Jobber nå med å få til en avtale med grunneier der eksisterende container står, men den er ikke klar enda. Når lokaliseringen er klar vil det bli satt ut 3 containere i deres område, en til glass/metallemballasje, en til papp/papir og en til restavfall. Renovasjonsordningen skal være klar og oppe å gå 1. August i år. Kommer tilbake med mer informasjon når alt er klart med tanke på plassering av containere. Vi har kun den praktiske gjennomføringen av prosjektet og kan svare på spørsmål i den forbindelse. Spørsmål om avgifter og gebyrer må stilles til Notodden Kommune.

IRMAT AS
Wilhelm Brendemo
Prosjektleder
Sentralbord: 350 27 600, Mobil: 48 18 48 13, E-post: wilhelm@irmat.no, Web: https://www.irmat.no

Styret vil i løpet av sommeren følge opp overfor kommune og Irmat.

Jon

Søndag 5. Mai                                        Avfallscontainer

Vi har avtalt med Notodden renovasjon at avfallscontaineren flyttes innenfor bommen. Plasseres i krysset mellom Høymyrvassvegen og Primtjønnvegen. (Gjelder sommersesongen) I tillegg vil det store lokket være låst.

Vi vil også sammen med Notodden Renovasjon vurdere om det lar seg gjøre å sette opp beholdere for glass/metall, plast og papir. Inntil dette er mulig oppfordrer vi til å ta dette avfallet med hjem for sortering. Tenk miljø! 

Minner også om at avfallscontaineren er kun for husholdningsavfall! 

Jon Kavli Nilsen
Leder styret


Fredag 03. Mai

Snø legger seg på bakken på Heia, bildet er N-Grenda. Tenk på dekkvalg føre turen opp.

Robin N-12

Påsken 2019 


Tirsdag 02. april Om Telemark ring

Styret har i dag sendt svar til Notodden kommune. 

Onsdag 27.Mars

Referat fra års og medlemsmøte 2019 ligger under dokumenter. Her finnes det også referat fra tidligere års og medlemsmøter.

Robin N-12


Fredag 22. mars. Veiene er OK. Løypene som var kjørt opp mandag er fortsatt flotte for oss som ikke trenger alt for god glid. Har i dag selv gått Høymyrvann, Ljostjønn, Primtjønn og retur til hytta - turen kan anbefales! Regner med at vi på lørdag kjører scooter løypene på feltet, usikker på om det blir med sporkall, det er mye tung snø i disse løypene.

Jon O-18

Fredag 22 mars. Om Telemark ring

Har fått vedlagte dokumenter fra Notodden kommune som kan lastes ned. Jon

Lørdag 16. mars

Meldt 30cm nysnø nå og videre i natt og frem til utpå dagen i morgen. Brøyting for alle som er på hyttene og skal hjem blir prioritert. De som vil opp på hytta i morgen anbefales å ta kontakt med meg.

Thomas

Torsdag 14. mars

Glitre Nett kobler ut srømmen for arbeid i forbindelse med ny E134. Dette medfører at det blir strømløst for hytte eiere på Meheia. Utkobling skjer i dag torsdag fra kl 12.00 og i ca 3 timer.

Robin, N-12

Tirsdag 12. mars

Det skal snø uvanlig tett i kveld og i natt. Thomas kommer til å prioritere hovedveiene nå i kveld. Ta kontakt med Thomas 976 02 590 dersom dere har planer om å kjøre opp på hytta i løpet av kvelden. Hele feltet blir brøytet opp i løpet av morgendagen.

Jon

Søndag 10. mars (08:00). Veiene måkt lørdag ettermiddag. Scooterløyper ble kjørt uten sporkall på lørdag, forsøker med sporkall i dag. BOL er på vei over til Heia! Blå himmel - 13 grader. God søndag!
Jon 

Fredag 8. mars. Veiene er måkt. Breiset og Omegn Løypelag har kjørt løyper fra Breiset til Heia og rundløypen ved Primtjønn. Scooter løyper er planlagt kjørt lørdag formiddag.
Jon

Fredag ettermiddag mellom Romestul og Ljostjønn
Fredag ettermiddag mellom Romestul og Ljostjønn

Torsdag 7. mars. Det ble måket i formiddag etter det har det regnet. Nå klokken 19:45 er det igjen blitt minusgrader så det kan forvente en del snø i løpet av natten og i morgen tidlig. 
Jon

Onsdag 6. mars 20:30. Det er kommet en del snø så det lover bra for skiføret! Brøytetraktoren var nå på O-feltet så veiene skulle være greie. Det er forventet mer snø i natt og i morgen så vi kan ikke forvente alle veiene vil være brøytet til en hver tid. Vinterutrustet bil er en forutsetning for å dra på Heia!

Jon O-18

ÅRSMØTE HEIA HYTTEFORENING OG VEILAG 2019
Avholdes mandag 4. mars klokken 18:30 i Sande.
 Hold av dato! Detaljer om møte og lokasjon vil bli sendt ut i begynnelsen av februar. Har dere forslag som dere ønsker behandlet på årsmøte vil vi i styre sette pris på om dere sender dette til oss før 18. januar.

ÅRSMØTE Breiset og Omegn Løypelag 2019

Det vil bli avholdt årsmøte 23.02.2019 i vår nye garasje på Breiset kl 16.00 Varighet ca. en time. Det vil bli sendt innkalling på e-post / Breiset Venner og info side for Heia Hyttefelt. 

Innkalling kan lastes ned på lenken:  


Tirsdag 1. januar 2019 Godt Nytt År!

Telemark Ring omtalt i Telen 30.12.2018. Vedlagte lenke er en kopi av oppslaget. 

Lørdag 29. desember 2018
Breiset og Omegen Løypelag har i dag satt en snøscooter på Heia som vil bli benyttet av hyttefolk på Heia for kjøring av løyper i og rundt hytteområdet. 

Det er kjørt en såle i løypen Primtjønn, Ljostjønn, Høymyrvann i tillegg til løyper rundt Primtjønn. Vi må vente på mer snø før spor kan settes.

Jon O-18

Gisle, Nico, Steinar, Anders og Tom
Gisle, Nico, Steinar, Anders og Tom
Nico og Anders
Nico og Anders

29. desember 2018 

Selv om forholdene ikke er de beste for skigåing er det likevel mulig for de som ikke er for kresne.
Det er litt synd at noen som går til fots velger å tråkke i de få skisporene som er laget.

Jon O-18

Høymyrvann 28.12.2018
Høymyrvann 28.12.2018

Torsdag 27. Desember

Stedvis meget glatt, kjetting anbefales. 

Hatmyr G11

Løypestatus 22 desember:

Hei alle skiglade på Meheia!

Det er sikkert en del som skal feire jul på hytta og lurer på når skisporene kommer.....
Torsdag forsøkte gutta å kjøre såle, men det var dessverre litt for lite snø. Vi får krysse fingrene for mer snø ila. julen.
I romjulen får vi en egen scooter som skal stå på Heia. Det gir oss nye muligheter fremover...
Jeg ønsker dere alle en riktig god jul.

Hilsen Anders M19

Søndag 9/12/2018 Tatt fra enden av C-feltet (Jon)
Søndag 9/12/2018 Tatt fra enden av C-feltet (Jon)

Lørdag 8. desember. Der ble brøyte fredag kveld og lørdag morgen. Jon

Fredag 7. desember.
ÅRSMØTE 2019

Styret har vedtatt at årsmøtet for 2018 skal avholdes mandag 4. mars klokken 18.30 i Sande. Hold av dato! Detaljer om møte og lokasjon vil bli sendt ut i begynnelsen av februar. Har dere forslag som dere ønsker behandlet på årsmøte vil vi i styre sette pris på om dere sender dette til oss før 18. januar. 

Jon O-18 - Leder av styret

Vinter på Heia

Som bilde fra Robin under viser er det blitt vinter på Heia. Kjørte selv ned til Notodden i dag tidlig, greie vinterveier. Mer snø er i vente og husk derfor å ha en vinterutrustet bil - ha kjettinger med og tren på å legge dem på!

Jon


Snøforhold 7 desember

Bilde tatt fra terassen i dag tidlig.

Robin N-12

Notodden Energi melder

Strømstans på hyttefeltet onsdag 5. desember fra klokken
07:30 i ca. 8 timer. Vedlikehold på nettet.

Jon O-18


Søndag 2. desember Motorsportanlegg ved Rossebu

Styret sendte den 29. november en henvendelse til Notodden kommune for å få informasjon om videre saksbehandling om motorsportanlegget. 

Jon O-18


Onsdag 28 November

Det planlegges å bygge en asfaltbane for motorsport ved Rossebu, rett ved Elgsjø, kalt Telemark ring.  Denne er tiltenkt å stå klar i 2021 om alt går etter planenSe link for info og side til prosjektgruppen under. Styret har per nå ikke tatt kontakt med kommunen angående dette. 

Robin N-12


Fredag 9 november.

Jegeren er funnet.  Tinne politianmelder saken.

Jon

Torsdag 8 november - Ulovlig harejakt på hyttefeltet

Har i dag blitt informert om at det mandag 5 november var jaktet på hare innimellom hyttene på C-feltet. Dette er ikke tillatt! 

Jegeren hadde opptrått meget ubehagelig. I tillegg til å drive jakt hadde han også tent bål under en gran ved vedskjulet  til en hytte. 

Når han jaktet peilet han hunden og kjørte dit og skjøt haren. Må si at det er lite sportslig måte å drive jakt på.

Jon Kavli Nilsen 
Leder av styret 


Onsdag 25 juni.

Det er en fantastisk sommer for både to og firbeinte i år. Selv om alle også liker å bade, er det likevel ikke slik at alle liker, eller tåler, nærkontakt med hunder.

På bakgrunn av flere opplevelser på badeplassen i sommer, er det greit å minne en del hundeeiere om at det er generell båndtvang og at «Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel»

Dersom alle hundeeierne respekterte dette kunne alle som kommer til badeplassen føle seg trygge og kose seg.

Se ellers artikkelen under fra lovdata.

Styret Heia hytteforening


Lørdag 2. juni. Badeflåten er nå riktig vei til glede for mange. Takk til de som var med å snu flåten. 

 23 grader i vannet. 

Stor takk til de som var med å få flåten på rett kjøl.


Jon O-18

Fredag 1. Juni.
Badeflåte i Høymyrvann er snudd opp ned.
Beklagelig at noen gjør slikt hærverk. Trolig er dette gjort onsdag kveld.
Vi skal prøve å få snudd flåten i løpet av helgen. Er det noen sterke karer/kvinner som kan hjelpe til? Send meg en SMS på 91731086. 

Jon O-18

Torsdag 30. Mai. Salting av hovedveiene ble utført mandag kveld. 

Det er viktig at alle holder lav fart, husk grensen på 20 km/time. Jon O-18

Mandag 30. april Det er meldt om det kan komme snø på Heia natt til 1. mai. Jon O-18

Fredag 13. april løyper er kjørt av både BOL-  Jon O-18

Torsdag 12. April Oppdater informasjon om veistrid kan dere laste ned fra fanen "Informasjon fra styret" 

Jon Kavli Nilsen, Leder av styret for Heia Hytteforening og Veilag

Fredag 6. april løyper er kjørt av både BOL og scooter gutta. 

Torsdag 29. mars klokken 09.00. Skispoeret.no viser at løypene fra Breiset blir kjørt nå.  

Onsdag 28. mars Scooter gutta forsøkte å kjøre løyper i går, men det var for hardt til å sette spor. 
Det som er fint nå er at det er greit å gå utenfor løypene. Jon O-18

Tirsdag 27. mars klokken 09.00 Skisporene blir kjørt!

Jon O-18

Ny scooterkjørt løype mellom Breiset og Neråsvatnet

Fra Breiset ta til venstre ved Smøretjønn. Løypa går over Springkåtfjellet med fin utsikt. Ender ved Neråsvatnet.

Jon O-18.

Mandag 26 mars

Bilde fra Jan Borrebæk. 25. mars Palmesøndag

Fra Furtebuhaugen, Høymyrvann i forgrunnen, Gaustadtoppen i bakgrunnen


Langvarig strømbrudd søndag til mandag.

Notodden energi opplyste klokken 07:15 at det nå straks var klart for levering av strøm. Kom nå 07:24

For noen hytter har det vært levert strøm med redusert kapasitet i noen timer i løpet av natten. Nå er vi på normal leveranse,

Jon O-18

Lørdag 24. mars Flotte forhold på Heia nykjørte løyper i dag tidlig. 

Referat fra årsmøtet er lagt på siden dokumenter fra hvor dere kan laste det opp.

Jon O-18


Scooter klubben kjører løyper torsdag 22.03.18
Mvh
Kai E-8

Scooter klubben kjører løyper onsdag ettermiddag 28/02/2018

Scooter klubben kjører løyper onsdag ettermiddag  21/02/2018

Søndag 18. Februar Takk til en flott gjeng som ryddet taket på garasjen og bua! Jon O-18

Årsmøte 17. Februar 2018

En takk til alle som deltok på årsmøtet. I år var det nesten 100 fremmøtte, 71 stemmeberettigede pluss 14 fullmakter. Referat sendes en av de første dagene.  Jon O-18

Torsdag 15.02.18

Scooter klubben kjører løype fredag

Mvh Kai E-8

Torsdag 08-02-2018 Scooter klubben kjørere løyper i kveld!

Torsdag 01-02-2018
Det blir kjørt løyper av scooter klubben fredag
Mvh Kai

Torsdag 25-01-2018 

Scooter klubben kjører løyper torsdag
Mvh Kai E 8 

Torsdag 25-01-2018 

Veien er skrapet og strødd i dag, ser bra ut.

Jan J-9

Onsdag 24-01-2018 18:00
Thomas rapporterer om vanskelige forhold. Det er plussgrader og snøsålen er i oppløsning. Det er forventet minusgrader igjen fredag. Kjettinger kan være nødvendig.

Under "Greit å vite" har vi sakset litt fra brøytekontrakten.

Jon O-18

Onsdag 24-01-2018

Jeg var på Heia i går. Det var store forskjeller på været der og i lavlandet. Totalt kom det 5 cm småkornet tørr snø fra mandag kveld til sen ettermiddag på tirsdag. Temperaturen tirsdag var - 2 hele dagen. Måtte smøre med litt myk voks. M.a.o., skiføret var helt perfekt.
Tinne måkte veiene tidlig på tirsdag.
Hilsen S. Torgersen E-6 

Årsmøte 2018 

Dato er lørdag 17.  februar.  Hold av dato!  Innkalling og informasjon følger.

Fra vedtektene:
Innkalling til årsmøte skjer ved brev eller per e-post til medlemmene, medfølgende forslag til dagsorden og aktuelle saksdokumenter, minst fjorten dager før møtet holdes. Forslag til behandling av årsmøte må være styret i hende innen 15. januar


INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BREISET & OMEGN LØYPELAG.

Det vil bli avholdt årsmøte 24.02.2018 på Breiset kl 16.00 Varighet ca. en time. Det vil bli sendt innkalling på e-post der denne er kjent og gjøres tilgjengelig på Facebook og info side på Heia.  NB ! Forslag til saker på Årsmøte må være styret i hende senest 16.02.2018 pr.e-post til jsslaaen@gmail.com

TIL BEHANDLING

1. Behandle Breiset & Omegn Løypelags årsmelding pr. kalenderår

2. Behandle Breiset & Omegn Løypelags regnskap i revidert stand pr. kalenderår

3. Behandle innkomne forslag.

4. Fastsette kontingent.

5. Vedta Breiset & Omegn Løypelags budsjett og investeringsplan

6. Velge:

a) Leder / nestleder

b) Kasserer

c) Valg av 2 styremedlemmer / andre

d) Valg av revisor blant medlemmene


Anders M-19


Torsdag 18.01.2018

Scooter klubben kjører løyper I dag eller i morgen fredag. De vil også forsøke å kjøre noen spor i skileik området.

Kai E-8

Torsdag 11.01.2018

Scooter gutta kjører løype torsdag kveld
Kai E8
Jon O-18

Fredag 05.01.2018

Veien ble ryddet i går og det brøytes også i dag. Det skal være greit å kjøre.

Scooter klubben vil forsøke å kjøre interne løyper i kveld.

BOL har startet å kjøre løyper i dag tidlig. Rapporterer om mye snø så det vil ta litt tid. Skisporet.no viser at løypene fra Breiset til Heia er kjørt. 

Jon O-18

Torsdag 04.01.2018

Det er kommet over én halv meter med snø på Heia. Enkelte steder er det føyket til med over meteren. Thomas forsøker å holde hovedveiene åpne.
Han ber om at dersom du skal opp i dag at du ringer eller tekster til ham 976 02 590 slik at han kan prioritere.

Det er også kommet melding fra Notodden energi om strømbrudd. Glitre Energi jobber med å rette feilen.

Klokken 11 fikk jeg melding fra min hytte at strømtilførsel var ok.

Jon O-18


Torsdag 28.12.2017

Det kjøres løyper på nytt fredag

Kai E-8

Onsdag 27.12.2017 
Det er kjørt med 2 scootere fra Breiset i dag. Fortsatt litt for lite snø til å kjøre med sporkall. Mer snø er ventet. Tok selv en kort tur på ski i ettermiddag; helt greit.

Skisporet.no vil ikke være oppdatert på et par uker. GPSer er på service.

Veiene har også bra vinterstandard. Vær forberedt når mer snø kommer. Det er ikke mulig å ha brøytet alle veiene på kort tid når snøfallet blir som det var tirsdag. 

Jon O-18  

Onsdag 27 Desember.

Det vil bli forsøkt å kjøre skiløyper av skuter klubben I ettermiddag.

Kai E-8

Søndag 10. Desember. 

Greie kjøreforhold på Heia, med strekninger som er strødd. Her fra svingen mot O-feltet.  Meldt snø I morgen.

Robin N-12


Fredag 8. desember. Det er rapportert om greie kjøreforhold. Godt strødd!

Jon O-18

Torsdag 7. desember. Det er rapportert om svært  vanskelige kjøreforhold på Heia. Selv med kjettinger var det vanskelig. Det er mye slaps og derfor har strøing ikke hatt noen hensikt. Thomas gjør en ny vurdering i kveld.

Jon O-18

Fredag 24. November. Det er rapportert om greie kjøreforhold på Heia. Det er strødd både i går og i dag.

Jon O-18

Store forbedringer av skiløypene på Heia. 

Den siste uken har Steinar Slaaen fra Breiset og Omegn Løypelag forbedret skiløypen fra O-feltet via J-kollen og videre opp til Primtjønn. En stor takk til Steinar!

Håper at dette kan være til inspirasjon for å betale kontingenten til løypelaget.

Minner derfor om e-post sendt til all den 22/11/2017.

Jon O-18
Leder av styret

Nedenfor O-feltet
Nedenfor O-feltet
Over Fiskebekk
Over Fiskebekk

Kontingenten i løypelaget for 2017 /2018 

kr 500,- Betales til kontonummer: 2675 20 82919
eller
Vipps #79819 Løypestøtte Meheia
Betalingen merkes med hyttenummer slik at vi får krysset av for din betaling

På vei opp mot Primtjønn
På vei opp mot Primtjønn

Fredag 17.11.2017 Vanskelige kjøreforhold på Heia

Ny rapport fra Heia 13:30 Det er strødd og kjøreforholdene er gode. 

Det er rapportert om svært vanskelige kjøreforhold på Heia. Det var strødd i går  kveld og strøing er også igangsatt i dag. 

Det er viktig at vi alle har utrustet bilen for vanskelig føre!

Fint om de som er der kan gi tilbakemelding til meg om forholdene. Ring eller tekst meg på telefon 917 31 086. Jeg holder kontakt med Tinne.

Jon O-18 


E134 - Damåsen - Saggrenda oppdatering!

Saggrenda bru: 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen/Nyhetsarkiv/upaklagelig-utsikt

25.08.2017 Robin N-12

Oppdatering fra vegvesenet angående nye Kongseberg bru: 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/Damasen/Nyhetsarkiv/starten-pa-kongsberg-bru

21.08.2017 Robin N-12


Dugnad lørdag 3. juni pinsaften

Årets dugnad vil ta for seg forbedring av stier og skiløyper. Dugnaden ledes av aktivitetsgruppa, som vil fordele oppgaver ved fremmøte.

Oppmøte: Ved «pølsebordet» ved veikrysset ovenfor bommen. 

Ta med: Utstyr for å kutte greiner, sag, øks, greinsaks. Har du motorsag er det fint om du kan ta den med.

Etter dugnaden vil bli servert pølser og drikke.  

25.05.2017 Jon O-18


Under fliken "Info fra styret"  finnes infomasjon om den pågående veistrid med grunneier.

25-05-2017 Jon O-18


Torsdag 11.05.2017 Veiene på Heia er igjen bare. Jon O-18

Onsdag 10.05.2017 Igjen er det snø på Heia.
Ikke dra opp dit med sommerdekk på bilen!
Det er forventet 10 cm snø i løpet av dagen. Brøyteberedskap er ok. Er du på Hytta med sommerdekk på bilen bør du vurdere å dra ned før snøen legger seg eller vente til det blir bart igjen. Jon O-18

Torsdag 28.04. 2017 Vinteren er ikke over! Det snør tett på Heia.

Brøyting pågår! 

Vinterutstyrt bil er en forutsetning for å dra på Heia i dag.

Politi stopper biler med sommerdekk i Saggrenda.

Jon O-18Medlemskontigent Heia hytteforening 2017

Vi har fått flere henvendelser om hva som skal betales på årets kontigent. Beløpet som står på fakturaen er det gjeldende beløp som skal betales. Det informeres om at de som ikke betalte fakturaen i fjor pålydende 900 kroner, vil bli belastet dette beløpet på fakturaen i år. Se forkaring: 4200 + 900 = 5100. Vi i styret Heia hytteforening beklager om dette ikke har kommet godt nok frem.

Robin N-12


Årsmøte i Heia Hytteforening avholdt 25. mars 2017  i Røde Kors huset på Kongsberg.

Vidar Skovli valgte å gå ut av styret etter å ha vært en viktig bidragsyter siden 2008. 

Han har gjort en stor innsats med blant annet oversikt over stikkrenner, medlemsregister, referater og ikke minst minnet oss om nødvendige formaliteter.

Astrid har på årsmøtene sørget for at kaffe og kringle er blitt servert.

En stor takk til begge!

Jon, O-18 Leder

Medlemmene av "bomgruppa" ble takket for vel gjennomført prosjekt. 

Fra venstre Jan Helge Høybø, Åge Johannesen, Anders Lensby. Dag Lindholm var ikke til stede.


Fredag 24.03.2017 Veiene er tålig bra. Det er viktig at vi alle nå kjører med omtanke. Når dere drar til årsmøtet er det fint om flere kjører sammen.

Føret er bra! Gikk i formiddag turen fra O-feltet, Romestul, Grisetjønn, Brattbakken, Ljostjønn, Langbakken, Primtjønn, Høymyrvann. Helt greit; litt nysnø kom det også!

De lokale løypene blir ikke preparert denne helgen. Det er heller ikke behov for å preparere løypene over til Breiset. Lørdag morgen: Løypen fra Breiset er kjørt! 
Jon O-18

Lørdag 11.03.2017 Nå er det gode forhold for oss som setter pris på en skitur. Takk til alle som bidrar til at vi får så fine løyper!  Jon O-18

Torsdag 09.03.2017 Fine vinterveier på Heia i dag. Etter snøfall i går ble alle veier brøytet i dag. Skiløyper er ikke kjørt. Robin N-12 

Rettelse! Scooter-gutta er her nå! Lokale løyper kjøres i kveld.  Følg med på skisporet.no for å  se når Breisetløypene blir kjørt. Jon O-18

Høymyrvassvegen 09.03.17
Høymyrvassvegen 09.03.17

Fredag 03.03.2017 rapport sier ok vinterveier. Løyper fra Breiset er kjørt, rykte sier at de kjøre med wiesel i morgen. Har ikke fått rapport om lokale løyper. Er selv ikke der denne helgen. Jon

Onsdag 22.02.2017 Ser fra Skisporet.no at løypene til Breiset er kjørt i dag før klokken 10.  Grønne løyper på bildet.
Fint om noen som er der i dag kan gi meg status på vei og lokale løyper. Jon

Søndag 19.02.2017 Løypen fra Breiset kjørt lørdag. Lokale løyper kjørt fredag. Jon 

Fredag 17.02.2017 OK vinterveier. Jon

Informasjon fra aktivitetsgruppa
Rykende ferskt løypekart over Meheia.
Laminerte varianter kan hentes på M19 mot en donasjon til løypekassa!
Anders M19

Anbefaler også å se på skisporet.no

Søk Breiset for å få oversikt for Breiset - Heia


Fredag 10.02.2017 OK vinterveier. Lokale løyper er kjørt av scooterklubben. Løypene til Breiset blir kjørt lørdag morgen. Virker lovende for en helg med gode skimuligheter. Jon

Torsdag 09.02.2017 Det meldes om 30 - 40 cm nysnø. Brøyting er utført. OK veier. Jon 

Torsdag 02.02.2017  Veiene er ok. Snøfall i dag, så regner med brøyting fra i morgen tidlig. Robin

Torsdag 26.01.2017 Har fått rapport om ok veier på Heia. Jon

Årsmøte i Breiset & Omegn løypelag 
Til alle som er medlem i Breiset & Omegne Løypelag (de som har betalt medlemsavgift for 2016) her kommer innkalling til generalforsamling / årsmøte 25 februar kl 1600 på Breiset.
Dette er en god anledning til å besøke den hyggelige gjengen på Breiset. Velkommen. Med hilsen Anders Lensby

Statens vegvesen stenger E134 Strømsåstunnelen helt i til sammen fire uker. Tunnelen skal stenges helt fra kl. 21.00 fredag 27. januar og frem til 10. februar. Fra 10. februar og til 24. februar stenges tunnelen kun på natten, før den igjen stenges fra kl. 21.00 24. februar og frem til 10. mars.

Veinavn og skilting. Se informasjon fra styret.

Utbygging av E134 omkring Kongsberg. Statens vegvesen har egen informasjonsside. Klikk her.

Lørdag 21.01.2017 Greie veier. Vanskelige partier strødd fredag. Jon

Søndag 15.01.2017 Snøfall lørdag morgen. Hovedveiene brøytet. OK forhold for å gå på ski. Bildet under er fra Drevdalen lørdag. Jon

Torsdag 12.01.2017 Greie vinterveier. Jon

Lørdag 07.01.2017 Veiene er bra. Det er mulig å gå på ski hvis en vil :-) Jon

Ovenfor Romestul
Ovenfor Romestul

Fredag 06.01.2016. I morges var veiene bare. Klokken 13: Snødrev og 7 cm nysnø. Brøyting vil starte snart. Kjør forsiktig. Vær vinterutrustet. Håper på skiføre :-) Jon

Søndag 01.01.2016 Godt Nytt År!  Veiene er bare med unntak av enkelte isvuller (kjør forsiktig). Løypene frøs til igjen og det er nå greit å gå tur i løypene. Ellers er det mange som koser med å gå på skøyter, som her på Høymyrvann.

28.12.2016 Fine forhold på Heia til tross for lite snø. Familien fra M-15 har gått på ski til Romestul og koser seg med bål og noe på spidd. Jon

1. Juledag. Veiene er bra strødd. Det er også greit å gå en tur i marka hvis en går i de oppkjørte skiløypene. Vil normalt be om at ingen går til fots i skiløyper, men slik forholdene er nå er det helt greit. Ellers så kan en ta skøytene fatt, slik familien fra J - 27 har gjort. Jon

Julaften morgen. Strøing pågår. Samtidig har det begynt å snø lett. Kanskje en hvit julaften? Jon

Fredag 23.12.2016 I ettermiddag er veien bra. Gikk en tur oppom J kollen og til bommen uten brodder. 
 Det er til kvelden meldt mildvær og regn og så frost igjen i morgen. Stor fare for holkeføre i morgen. Snakket med Tinne og han bekrefter at han er klar for støing i morgen tidlig. Ønsker alle en riktig God Jul! Jon

Onsdag 14.12.2016 Meldinger fra Heia er at det er helt greie kjøreforhold. Jon

E 134 stenges også lørdag 17. desember ved Kobbervoll bru fra klokken 08 til 18.
 For mer informasjon se:
https://www.laagendalsposten.no/nyheter/e134/meheia/ma-stenge-e134-igjen/s/5-64-282687

Lørdag 10.12.2016 Veiene er strødd ekstra. Det er nå også greit å ta en spasertur. Det gir en ekstra trygghet å bruke brodder.  

Vil oppfordre hver enkelt til å vurdere egne sideveier og tun med hensyn til hvor det er frosset overvann. Fint om dere merker dere hvor det kan være nødvendig med bedre grøfting, for å lede smeltevann bort fra veiflaten. Ber om at hvert tun selv organiserer arbeidet til våren. Meld fra til Styret hvis det er nødvendig med påfyll av grus etter at grøfting er utført. Jon

Fredag 09.12.2016 Det er blitt utført noe strøing. Men på grunn av mildværet smelter strøsanden inn i isen. Fortsatt fare for glatte partier utenfor hovedveiene. Kjør forsiktig! Jon

Torsdag 08.12.2016 Stedvis meget glatte partier. Høymyrvassvegen er stort sett grei. Noen av sideveiene og tunene er svært glatte. Kjørte greit opp og ned J-kollen (piggfritt) 4WD. Mer "spennende" ned fra H-feltet! Burde ha lagt på kjettingene. Kjør forsiktig. Vær forberedt på å bruke kjettinger! Jon O-18

E 134 stenges lørdag 10. desember ved Kobbervoll bru.

Fra et medlem i hytteforeningen har vi fått tips om at Statens Vegesen har sendt ut en pressemelding, E134 skal stenges ved Kobbervoll bru lørdag 10.12 fra kl 02 til kl 18. Brua som ligger ca 3 km nedenfor Meheia st. skal erstattes med en midlertidig bru med to kjørefelt, og dermed erstatte dagens innsnevrede og lysregulerte bru.

Anbefalt omkjøring fv. 37 Jondalen-Bolkesjø.

https://www.varden.no/nyheter/derfor-blir-e134-stengt-i-16-timer-1.1602696

Torsdag 01.12.2016 Rapport fra Heia. Veiene er stort sett bare. Greie kjøreforhold. Jon

Fredag ettermiddag 25.11.2016 For den som ikke for kresen er det fortsatt mulig med en skitur. Gikk selv runden Fiskebekk, Romestul, Ljostjønn tilbake til Fiskebekk. Ta det forsiktig i bakkene. Der er det bare partier!

  

Fredag formiddag 25.11.2016 Mildværet har tæret mye på snøen. Veiene er fortsatt ok.  Jon

Torsdag kveld 24.11.2016. Veien er strødd. Gode kjøreforhold. Jon

Søndag 20.11.2016 
Det har snødd jevnt hele dagen. Gode vinterveier. Løypene mellom Breiset og Heia ble kjørt i dag også.
Jon

Lørdag 19.11.2016
Nå er det bare å ta skiene fatt! Løyper er kjørt både inne på feltet og over til Breiset. Noe lite snø enkle plasser. Mer snø i høyden mot Breiset. Ta det forsiktig ned Langbakken og bakken ned til O-feltet.  God tur! Jon

Fredag 18.11.2016 klokken 1200

Det har snødd ca. 15 cm tung snø etter at det var strødd i går ettermiddag. Veiene er måkt. Kjør forsiktig og husk at kjettinger kan bli nødvendig i løpet av helgen. 
Jon

Kjøreforhold torsdag 17.11.16 Bakkene er strødd og der det ellers var behov. Veiene ser bra ut. Er meldt snø natt til fredag, så blir antagelig brøyting i morgen. Robin N-12

Vinteren er kommet på Heia. Mye arbeid må til for holde veier åpne!

Jon 06.11.2016

Glatt føre!

For kommende helg 21-23 Oktober på hytta, husk at bilen må ha dekk som takler glatt føre. Ta med kjettinger. Se link fra vegvesenet under: https://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/dekk-og-kjetting


Har du ikke hentet bombrikken?

Bombrikker kan hentes på O-18 ring Jon telefon 91731086 for å avtale tid. Er stort sett hver helg på hytta. 

Ekstra telefonnummer for bom

Har du behov for å registrere flere telefonnummer for åpning av bommen så er dette mulig ved å sende en e-post til enten Åge aagej@emh.no eller Dag magasinetcafe@sfjbb.no . Oppgi da navn, hyttenummer samt telefonnummer du vil ha lagt til. Vi åpner opp for å legge til 2 ekstra nummer.  

01-10-2016 Jon

HØSTDUGNAD 17. OG 24. SEPTEMBER er gjennomført

Takk til alle som deltok på dugnadene 17. og 24. september og for flott innsats med "siktrydding" langs Høymyrvassvegen fra E134.

Lørdag 24. september hadde vi flishugger til å kverne stablene med greiner, kvist og kvast. Etter 8 timers intenst arbeid måtte vi gi oss kl.18, etter å ha ryddet til og med E-feltet. Det ligger derfor en del stabler med greiner langs veien fra E og ned til avkjøring til N-grenda. Oppfordrer til at dette blir dratt inn i skogen igjen.

Langs strekningen som er ryddet er det lagt igjen en del stokker, som er egnet til ved. Fint om disse kan komme til nytte - første mann til mølla prinsippet gjelder.

Jon

UTDELING AV FJERNKONTROLL TIL BOMMEN

De som har bestilt fjernkontroll kan hente enhetene i T-krysset ovenfor bommen under dugnadene 17. eller 24. september. Av praktiske årsaker kan betaling kun skje kontant ved avhenting med eksakt beløp kr 620.

De som ikke har anledning til å hente bestilt fjernkontroll en av disse dager må henvende seg til Jon Kavli Nilsen (O-18) etter 24. sept. For avtale via e-post til jokani@online.no eller mobil: 91731086.


På siden "Greit å vite" er det lagt inn spørsmål og svar vedrørende bommen.

Ny bom er i drift!

Den 30. august 2016 står den nye elektroniske bommen klar.

For åpning med telefon kan de innlagte mobiler benyttes. Ring til bommen til +47 580000035893.

Dersom du legger inn hele dette nummeret som kontakt kan bommen åpnes fra hvor som helst i verden.

Fjernkontrollen har to knapper. Det er den til venstre som fungerer på vår bom. Fjernkontrollen blir i første omgang utlevert ved benken i T-krysset ovenfor bommen under dugnadene 17. og 24. september.

Ha med kontant betaling, kr 620,- pr kontroll (495,- + mva).

For de som ikke har anledning til å møte disse to dagene vil vi komme tilbake med nærmere informasjon om hvordan utdeling skal organiseres.

Nøkkelåpning fungerer når det er strøm, med gammel nøkkel. Sylinderen sitter på baksiden av motorkassen, Vri nøkkel mot høyre (mot hovedvei). Ta ut nøkkel og kjør gjennom bommen. Bommen vil lukke seg automatisk. Det tar 15 sekunder fra bom står åpen med grønt lys til den starter lukking. Da vil fotoceller forsinke lukkingen når man er på vei gjennom.

VIKTIG INFO!! Dersom det er behov for nødassistanse ringer man ett av nummerne 110, 112, 113 samt Røde kors (har ikke nummeret når denne info går ut) . Samtlige utrykningskjøretøy fra Notodden og Kongsberg er registrerte i bommen og kan selv åpne ved ankomst. Det gir oss rom for å ha kontroll over nødsituasjonen der vi er.

Med hilsen "Bomgruppa"

Tusen takk til Jan Helge, Åge, Dag og Anders! 

Veldig bra gjennomført! Dere har virkelig stått på for å løse denne oppgaven. Dette var ingen bom, men en fulltreffer :-)

Hilsen Jon
På vegne av Hytteforeningen 

Dugnaden lørdag 19. august

Vel gjennomført legging av kabel for ny bom - takk til de som var med!

Ny hjemmeside - stor takk til Jan Borrebæk

Etter mange år med ansvar for hytteforeningens hjemmeside har Jan ønsket å bli fritatt for oppgaven. Styret vil på vegne av alle medlemmene takke Jan for den innsatsen han har gjort. Spesielt har det vært viktig å få direkte informasjon fra Jan om føreforhold. Denne oppgaven vil det bli vanskelig å erstatte og vi ber Jan innstendig om om å sende oss en e-post eller SMS med oppdateringer.