Dokumenter

Vedtekter

Årsmøtet 2020 vedtok noen endringer i vedtektene. Vedtektene kan lastes ned fra lenken under.


Årsmøte 2024 - avholdt 9. mars 


Årsmøte 2023 - avholdt 11. mars 2023


Årsmøte 2022 - avholdt 12. mars 2022

Årsmøte 2021 - avholdt 23.august 2021

Nedenfor er lenken til dokumentere fra årsmøtet 2021 

Årsmøtet 2. mars 2020

Nedenfor er lenken til dokumentere fra årsmøtet 2020

Ekstraordinært årsmøte 2. september 2019

Referat fra møte finnes på lenken under.

Årsmøte og medlemsmøte 2019

Åsmøte for 2019 med etterfølgende medlemsmøte ble avholdt i Sande kommunehus Mandag 4.Mars.


Referat fra tidligere års- og medlemsmøter


Årsmøte og medlemsmøte 2018

Sakspapirer for årsmøte 17. Februar 2018 Rødekorshuset Kongsberg klokken 11:00


Årsmøte og medlemsmøte 2017

Årsmøte for 2017 med etterfølgende medlemsmøte ble avholdt i Røde Kors huset på Kongsberg, lørdag 25. mars 


Årsmøte og medlemsmøte 

Årsmøte for 2016 med etterfølgende medlemsmøte ble avholdt i Røde Kors huset på Kongsberg, lørdag 5. mars 

Medlemsmøtereferat 2016 

Innkalling til årsmøte 2016 med vedlegg 


Årsmøtereferat 2015

Medlemsmøtereferat 2015


Reguleringsbestemmelser

Hyttefeltet ble i sin helhet omregulert i 3.5.2003. Reguleringsplanen ble korrigert 15.7.2005 og utvidet med nye tun på felt C, M, N og R, 16.6.2011.

Revidert reguleringsplan vedtatt av Notodden kommune 15. juli 2005: