Dokumenter

Vedtekter

Årsmøtet 2019 vedtok noen endringer i vedtektene. Vedtektene kan lastes ned fra lenken under.


Årsmøte og medlemsmøte 2019

Åsmøte for 2019 med etterfølgende medlemsmøte ble avholdt i Sande kommunehus Mandag 4.Mars.


Referat fra tidligere års- og medlemsmøter


Årsmøte og medlemsmøte 2018

Sakspapirer for årsmøte 17. Februar 2018 Rødekorshuset Kongsberg klokken 11:00


Årsmøte og medlemsmøte 2017

Årsmøte for 2017 med etterfølgende medlemsmøte ble avholdt i Røde Kors huset på Kongsberg, lørdag 25. mars 


Årsmøte og medlemsmøte 

Årsmøte for 2016 med etterfølgende medlemsmøte ble avholdt i Røde Kors huset på Kongsberg, lørdag 5. mars 

Medlemsmøtereferat 2016 

Innkalling til årsmøte 2016 med vedlegg 


Årsmøtereferat 2015

Medlemsmøtereferat 2015


Reguleringsbestemmelser

Hyttefeltet ble i sin helhet omregulert i 3.5.2003. Reguleringsplanen ble korrigert 15.7.2005 og utvidet med nye tun på felt C, M, N og R, 16.6.2011.

Revidert reguleringsplan vedtatt av Notodden kommune 15. juli 2005: