Styret for Hytteforeningen

Verv                         Navn                                           Hytte                     Telefon                    
e-post

Leder                       Eva Ellefsen                              O-11                     959 30 372              eva.ellefsen@aenergi.no

Styremedlem Thomas Tinne Grunneier                                                 976 02 590 thomaschrtinne@gmail.com

Styremedlem          Dag Magne Lindsholm           C-07                      991 57 690              post@magasinetcafe.no

Stytremedlem Jan Helge Høybø                              M-1                        902 01 471 

 jan.helge.hoybo@aenergi.no

Kasserer                 Helge Kaasin                            C-22                       908 82 350

helge.kaasin1@gmail.com

Varamedlem          Anne Wennberg                         K-02                      anne.wennberg@gmail.com

Varamedlem          Sue Anita Solberg                      O-05
sueanitasolberg@gmail.com

Varamedlem          Mathis Tinne                             Grunneier             959 38 600              
m-tinne@online.no


Valgkomite

Jon Kavli Nilsen   O-16
Anders Nerdrum   M-03

 

Revisor
Tom Trelease D-03 


Leder i Aktivitetsgruppa

Anders Lensby, M-19
408 05 228
anders@lensby.com