Styret for Hytteforeningen

Verv                         Navn                                           Hytte                     Telefon                     e-post

Leder                       Eva Ellefsen                              O-11                      959 30 372              eva.ellefsen@ebnett.no

Styremedlem         Thomas Tinne                          Grunneier             976 02 590              thomaschrtinne@gmail.com

Styremedlem          Dag Magne Lindsholm           C-07                      991 57 690              post@magasinetcafe.no

Styremedlem          Tonje Bråthen                          M-20                      452 31 744              tonje70@gmail.com

Kasserer                 Tom Trelease                            D-03                      901 23 082              tom@trelease.no

Varamedlem          Kristine Hverven Hansen        B-03                       470 25 527         krihverven76@gmail.com

Varamedlem          Jan Helge Høybø                      M-1                       902 01 471       jan.helge.hoybo@glitreenergi.no

Varamedlem          Mathis Tinne                             Grunneier             959 38 600              m-tinne@online.no


Valgkomite

Jon Kavli Nilsen   O-16
Anders Nerdrum   M-03

 

Revisor
Inger Torgersen D-5 


Leder i Aktivitetsgruppa

Anders Lensby, M-19
408 05 228
anders@lensby.com