Velkommen til vår felles hjemmeside! 

Kommentarer og innlegg sendes til:  post@heiahytte.info

Været på Heia akkurat nå

Aktuell informasjon finnes på Oppslagstavlen 
 

Om Heia Hytteforening og Veilag

Heia Hytteforening og Veilag har som oppgave å ivareta interessene for hytteeierne på Heia. Heia Hyttefelt ligger rett over grensa til Telemark, mellom Kongsberg og Notodden.

På hyttefeltet er det 208 hytter. Alle som har hytte på det regulerte hytteområdet er medlemmer i foreningen. Foreningen har et valgt styre som administrerer alle fellesanliggender som renovasjon, snøbrøyting samt drift og vedlikehold av veier. En del av veivedlikeholdet gjøres ved dugnader vår og høst.

Hytteforeningen har en aktivitetsgruppe som arbeider med vedlikehold av sommerstier og vinterløyper og arrangerer blant annet påskeskirenn. Aktivitetsgruppa har egen hjemmeside.

På Heia er det flere gode turstier og et bra løypenett. Alle hytteeierne er medlem av Breiset og Omegn Løypelag (BOL). Løyper på hyttefeltet og over til Breiset blir oppkjørt med wiesel.