Hjemmesiden fremstår i ny drakt. I begynnelsen vil den være under utvikling og testing. Gi gjerne tilbakemeldinger ved å sende oss e-post:  post@heiahytte.info

Om Heia Hytteforening og Veilag

Heia Hytteforening og Veilag har som oppgave å ivareta interessene for hytteeierne på Heia. Heia Hyttefelt ligger rett over grensa til Telemark, mellom Kongsberg og Notodden.

På hyttefeltet er det 203 hytter. Alle som har hytte på det regulerte hytteområdet er medlemmer i foreningen. Foreningen har et valgt styre som administrerer alle fellesanliggender som renovasjon, snøbrøyting samt drift og vedlikehold av veier. En del av veivedlikeholdet gjøres ved dugnader vår og høst.

Hytteforeningen har en aktivitetsgruppe som arbeider med vedlikehold av sommerstier og vinterløyper og arrangerer blant annet påskeskirenn. Aktivitetsgruppa har egen hjemmeside.

På Heia er det flere gode turstier og et bra løypenett.